Köp Info

Betalning. Vi erbjuder finansiering av köp via Wasa Kredit, Resursbank och Handelsbanken med 0% ränta. Vid beställning av en vara erlägger kunden handpenning på 20 % av varans värde.Reklamation. Enligt Konsumentköplagen har Ni som kund reklamationsrätt i 2 år. Ekol Möbler tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt och dessutom erbjuder vi dig 2 års garanti. Ekol Möbler besiktigar varje försändelse innan den skickas till Er. Skulle varan ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet.OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Synligt fel: Anmäls direkt till chauffören vid mottagandet av varan. Dolt fel: Anmäls till Ekol Möbler inom 3 dagar från mottagandet av varan Garanti. Vi ger 2 års garanti på allavårar produkter. Garantin täcker funktionsfel, material- och fabrikationsfel på de varor du har köpt hos Ekol Möbler. Vi får våra möbler från noga utvalda leverantörer och garanterar kvaliteten in i minsta detalj. Skulle det uppstå en sådan situation, att det uppstår ett fel på din Ekol Möbler produkt inom 2 år som täckts av garantin, kan du kontakta oss via kundtjänst

Copyright 2014 Ekol Möbler Design By Rikarer Reklam Konsult
paymethods